Dystopisk framtidsbok inget häpnadsväckande

New York Times-journalisten Gregg Easterbrook har recenserat Laurence C. Smiths bok ”The World in 2050”, en framtidsprognos om hur vår planet kan komma att se ut år 2050. Boken tar upp effekterna av en exploderande befolkningsmängd, försvinnande djurarter och en miljö som successivt bryts ned. Priserna för energi i form av bl.a. vatten och olja har ingenstans att ta vägen förutom uppåt. Med hjälp av forskning som illustreras av foton, kartor och tabeller ger Smith oss en inblick i hur världen kan utvecklas, baserat på de förutsättningar vi har skapat oss idag. Prognosen innefattar inte bara det rent geografiska och demografiska utan täcker även in det politiska klimatet och en djupare inblick i den värld vi kommer lämna efter oss till våra barnbarn.

Greg Easterbrook hävdar att det Smith kommer med i The World in 2050 inte är någonting nytt. Recensenten skrev själv en artikel för tidningen Atlantic Monthly ett antal år tidigare. Samtidigt rosar han Smith för att ha gjort vetenskapligt material tillgängligt genom användning av enklare termer. Enligt honom är de bästa, och mest oroande, sidorna i The World in 2050 de som behandlar ämnet färskvatten. Smith konstaterar att den största befolkningstillväxten sker i länder som redan har ont om vatten; Kina, Indien och Afrika. Även den agrara utvecklingen i dessa länder har fått en en rejäl uppsving då nya odlingsmetoder introducerats. Detta är en bransch som generar mängder av utsläpp och enligt Swea Energi bidrar jordbruket med 30% av det totala utsläppet från arbetsmaskiner.

Hur detta och många andra faktorer påverkar planetens framtid kan du ta reda på i The World in 2050 som finns tillgänglig i Sverige via Adlibris internetbokhandel. Idag finns dock ingen svensk översättning, däremot en tysk.